De toekomst van Weerwoord?

Beste Weerwoord bezoeker....

Weerwoord heeft een technisch probleem en het is nog niet zeker of de tijd er is om dit op te lossen. Na bijna 25 jaar zou het zomaar zo kunnen zijn dat Weerwoord stopt, waarmee één van de laatste plaatsen van echte vrije meningsuiting online ook verdwijnt.

Weerwoord heeft geen inhoudelijke censureerteam. Iedere mening mag geuit worden. Het enige waarop ingegrepen werd, was wanneer de gemoederen onderling iets te hoog opgelopen waren. Dat werd vaak opgelost met een verplichte individuele of algemene time out.

Weerwoord heeft ook het recht op het uiten van de mening van de bezoekers verdedigd. Vaak onzichtbaar voor de bezoeker. Zo waren er op de achtergrond dreigementen met rechtszaken, werd er druk gelegd op het verwijderen van bijdragen door diverse instanties en particuieren. Weerwoord gaf hier zelden gehoor aan, zowel richting de mensen die aandrongen op censuur/verwijdering als richting de personen die de bijdragen op Weerwoord gezet hadden.

Wel kostte dit alles veel tijd en energie. Vooral bijdragen ban bezoekers van Weerwoord, waar de beheerders totaal niet achter stonden of zelfs begrepen dat ze als kwetsend ervaren konden worden, daar moesten we toch juridische verantwoordelijkheid voor nemen. Het is al vervelend genoeg om je eigen mening te moeten verdedigen in de rechtbank, maar nog vervelender is het als je de mening van iemand moet verdedigen waar je zelf niet eens inhoudelijk achter kunt staan.

Toch is dat wat waar wij geloven. Echte vrije meningsuiting vecht ook voor het uiten van meningen waar je je totaal niet in kunt vinden.

En of we terugkomen of niet, ik wil de lezer van deze tekst oproepen hier alert op te zijn. Want steeds meer komt het recht op informatie en vrije meningsuiting in het gedrang. We zien het nationaal (Omroep ON!), Europees (censuur op bv. Russische zenders), internationaal (YouTube, Facebook, Twitter, etc. hebben hele censuurafdelingen in dienst). 

Vecht voor het recht om je op te kunnen winden over andermans meningsuiting! De slijpsteen van de geest is alleen effectief als deze hard is, met ruwe kanten. Durf je mening te toetsen aan de abjecte mening van anderen. Stop het idee van cancellen en censureren, daarmee gaat niets weg. Wees niet de struisvogel met de kop in het zand die denkt dat er om hem heen niets gebeurt omdat het niet meer zichtbaar is.

Nog één andere oproep: Weerwoord is ontstaan, in 1999, omdat alle politieke partijen de mogelijkheid voor online discussiëren met elkaar gingen stoppen. Websites als de VVD en de SP hadden een online discussieforum waar kiezers met elkaar in discussie konden. Al snel bleek dat politieke partijen het niet meer aandurfden de harde taal van de straat op hun website te publiceren. Beste politiek.... jullie maken je druk om de kloof tussen politiek en burger. Jullie zijn er zelf debet aan door dit soort functionaliteiten te schrappen. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan, notabene door jullie zelf geïniteerd. Uit dat onderzoek zijn duidelijke aanbevelingen naar voren gekomen en tot nu toe zien we nauwelijks iets van die aanbevelingen terug.

Wil je iets doen aan de kloof tussen burgers en politiek? Doe er dan iets mee. En richt weer een platform in waar burgers met elkaar in discussie kunnen.

Aan de Weerwoord bezoeker spreken we onze dank uit voor alle bijdragen en wensen we in ieder geval een fijne vakantie toe en hopelijk.... tot.... ziens!

Weerwoord Beheer.
(als of wanneer we weer online gaan, zal er een mailing gedaan worden naar alle geregistreerde gebruikers)